O NAS

Firma oferuje przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków, tanie w eksploatacji, prosty montaż i obsługę, wysoki stopień oczyszczania. Przydomowa oczyszczalnia ścieków oferowana przez firmę „MIRMAX” służy do oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych z gospodarstw indywidualnych na terenach nieskanalizowanych.